Náhodné foto z galerie:

Informace:

Máte zájem udělat workshop na vámi zvolené téma? Napište na mail:

Pravidla Festivalu

 1. Zákaz kouření v areálu festivalu.
 2. Je zakázáno přechovávat a konzumovat alkoholické nápoje v areálu festivalu.
 3. Je zakázáno přechovávat nebo užívat toxické nebo návykové látky v areálu festivalu.
 4. Bude-li návštěvník přistižen v podnapilém stavu či pod vlivem návykových látek a jiných drog, bude z festivalu okamžitě vyloučen bez nároku na vrácení peněz.
 5. Návštěvníci jsou povinni nosit jmenovky na viditelném místě.
 6. Návštěvníci jsou povinni házet odpad pouze do odpadkových košů, nikam jinam.
 7. Pokud někdo znečistí prostory festivalu, je povinen dát je do původního stavu.
 8. Je zakázáno ničit nebo odcizit cizí majetek v budově i v okolí budovy.
 9. Za poškození vybavení či techniky bude požadována náhrada v plné výši škody.
 10. Za své osobní věci si návštěvníci ručí sami. Při ztrátě cennosti nahlásit organizátorovi.
 11. Návštěvníci jsou povinni se řídit pokyny organizátora.
 12. Je zakázáno běhat v areálu, hlavně po schodech.
 13. V areálu jsou zakázány veškeré sexuální aktivity a praktiky.
 14. Zákaz pohybu v areálu mimo uvedené prostory.
 15. Neznalost pravidel neomlouvá.
 16. Zakoupením vstupenky se návštěvník zavazuje k dodržování všech těchto pravidel, při neuposlechnutí může být návštěvník vyloučen z festivalu bez nároku na vrácení vstupného.